Juhist treeneriks

Juhist treeneriks

Hea juhi tunneb ära selle järgi, kui palju ta oma inimesi koolitab ja nendega tegeleb. Juht tunneb oma meeskonda ja selle vajadusi kõige paremini, tema käsutuses on “töötava koolituse” väga olulised võtmed: regulaarsus, süstemaatilisus ning pideva tagasiside saamise ja andmise võimalus. Tänu sellele muutub meeskonna töö tulemuslikumaks ning algatused jõuavad kiiremini otsuste, tegudeni ja tulemusteni.

Kas sina kaasad täna oma inimesi, parandad ja arendad olulisi suhteid ning oma meeskonna silmis autoriteet? Need asjad on juhi liidriks kujunemisel üliolulisteks komponentideks.


Kellele see koolitus mõeldud on?

koolituse eesmärk

 • Neile, kel vaja meeskonnas tähtsaid muutusi ellu viia või inimestes käitumuslikke muutusi esile kutsuda (gruppidele „ideid müüa“).
 • Neile, kes tahavad paremaks inimeste koolitajaks saada.
 • Neile, kel vaja oluliste gruppide ees esineda ning neid milleski veenda.

Kahe märksõnaga öeldult aitab koolitus osalejal suurendada oma eneseväljenduse SELGUST ning oma ideede esitamise VEENVUST.

Annan 3-päevaga edasi oma parimad palad koolitamise, mõjutamise, inimeste kaasamise ja esinemise varasalvest. Nendest kaks peamist suurt praktilist tööriista on

 1. Kiiresti (ka skeptilises) kuulajaskonnas tähelepanu ja huvi äratamine.
 2. Enda idee selline formuleerimine ja esitamine, läbi mille on võimalik tekitada kiiremat arusaama, aktsepti, jõuda reaalsetele kokkulepetele ning sihipärase (ühise) tegutsemiseni.

Koolitus on väga praktiline. Teise päeva esimene pool kulub tähelepanu ja huvi äratamise praktikumile ning 2/3 kolmandast päevast kulub idee müümise harjutamisele. Osalejate jaoks on seni olnud suureks väärtuseks aus ja hooliv tagasiside, millist paljud juhid kunagi kusagilt ei saa. Esinemised, tagasiside ja analüüs võetakse videosse, mida iga osaleja peale koolitust individuaalselt vaadata saab.Koolituse sisu

 1. Mõisted ja põhimõtted
  • muutuste tekitamine kui peamine eesmärk
  • inimeste mõjutamine ja juhendamine kui juhitavad protsessid
  • traditsiooniline ja kaasav juhendamine
 2. Juhendamisprotsess – põhimõtted ja tehnikad
  • ettevalmistus
  • eesmärgi (ehk oma tegeliku taotluse) püstitamine ja sõnastamine
  • tähelepanu võitmine ja huvi tekitamine
  • idee müümine – oma seisukohtade selgitamine, põhjendamine ja tõestamine
  • küsimuste kaudu (sokraatiline) mõjutamine
  • esinemise, koosoleku või koolituse innustav lõpetamine
 3. Nõuanded tulemuslikumaks esinemiseks ja õpetamiseks
  • kõne
  • kehakeel
  • enda moraalne ja füüsiline ettevalmistamine

Koolitus toimub 3-päevasena. Juhist treeneriks on pigem treening kui koolitus.


Koolituse kava

 1. 1. päev
  • Sissejuhatus, tutvustused ja esimesed esinemised, peamised põhimõtted ja ideed.
  • Ettevalmistus ja eesmärgi püstitus ning sõnastamine. Koolituse alustamise algoritm. Soovitused oma esitluse tulemuslikumaks muutmiseks.
  • Õhtul – iseseisev töö: 2. päeva esinemise ettevalmistus.
 2. 2. päev
  • Ettevalmistatud esinemiste esitlus ja tagasiside – analüüs ja kriitika (iga osaleja esitlus ja tagasiside).
  • Pealelõuna – idee müümise õppimine (selgitamine ja põhjendamine).
 3. 3. päev
  • Idee müümise ülesande ettevalmistus neljast inimesest koosnevates gruppides. Esitlused koos tagasisidega.
  • Individuaalne ülesandepüstitus küsimuste abil õpetama õppimiseks. Küsimuste abil õpetamine.
  • Koolituse lõpetamise meetodid ja jätkuõppeideed. Küsimuste abil õpetamise harjutamine. Juhised edasiseks oskuste arendamiseks.

Soovi korral kirjuta otse mulle aadressile peep@vain.ee.

 

Küsi rohkem infot

Vormi kaudu saadetud kiri saadetakse aadressile peep@vain.ee

Peep Vain