Bio

Peep Vain on koolitaja ja ettevõtja. Oma äri- ja isikliku arengu koolitustel õpetab ta, kuidas olla järjest teadlikum, võimekam ja tulemuslikum.

Peale Ameerika Ühendriikides ülikooli lõpetamist ja kodumaale naasmist tegi Peep endale nime müügis ja müügijuhtimises. 1997. aastal asutas ka koolitusfirma Vain & Partnerid, millest omakorda kasvas 2010. aastal välja tarkvarafirma Pipedrive.

Peebu huvid on aastatega muutunud. Algne vaimustus müügist, ärist ja edukusest on ajapikku taandunud. Järjest enam huvitavad teha psühholoogia, filosoofia ja vaimne areng. Peep armastab muusikat ja joogat, kirjutamist ja lugemist. Tal on kaks last, Maria ja Robert. Ta on menuki „Kõige tähtsam küsimus” autor.

Peebuga saab kontakti, kirjutades talle e-posti aadressile peep@vain.ee.

 


 

Peep Vain is a teacher and an entrepreneur. In his business and personal growth seminars he guides people toward higher levels of awareness and effectiveness.

After his studies in the US in early nineties, he returned to homeland and established himself as an authority in the field of sales, leadership and motivation. He founded a training company Vain & Partners, out of which an IT-company Pipedrive was spun off in 2010.

Peep’s interests have changed over time. Initial fascination with business and marketing has diminished and given way to psychology, philosophy and inner growth. Peep loves music and yoga, reading and writing. He has two children, Maria and Robert. He is an author of a best-selling self-help book „The Most Important Question”.

You can reach him via e-mail at peep@vain.ee

Küsi rohkem infot

Vormi kaudu saadetud kiri saadetakse aadressile peep@vain.ee

Peep Vain