Sisemine Võit

Sisemine võit

Kas ja kui tähtis on Sulle sinu enda sisemine, isiksuslik, psühholoogiline, vaimne areng? Mida oled viimasel ajal selles osas teinud (variandid – lugemine, koolitus, teraapia, jooga, vaimsed praktikad, meditatsioon, miskid tugigrupid, selle teemalised privaatsed vestlused)? Ja kas sul on selleks aastaks plaan olemas?


Kellel tasub Sisemise Võidu koolitusele tulla?

sisemine-võit

Neil, keda huvitab:

 • enda seesmine vaime areng
 • (enese kohta käiv praktiline) psühholoogia
 • enda toimemehhanismide mõistmine ja muutmine
 • teadvustama käitumis-, mõtte- ja tundemustrite märkamine, taipamine ja muutmine.


Sisemise Võidu lubadused

 1. Mõistad, millised piirid ja pidurid on sulle minevikust peale jäänud (piiravad uskumused, seisukohad, arvamused)
  • Mis piirid nimelt? Su enda varasemad otsused, mis enam ei toimi, vanemate ja perekonna mõjutused, rahvuslik pärand (raskemeelsus), mineviku tõelised läbikukkumised ja haiget saamised.
  • Märkad neid, saad aru, kust nad pärit on ja miks nad enam ei toimi, saad asendada kasulikemate uskumustega, ilmavaatega, „oma parema teooriaga“ asjade kohta.
  • Kõigil on viletsaid emotsioone, mida tahaks vähem kogeda – eesti lemmikud on mure, ärritumine, ärevus, viha, raskemeelsus. Õpid, kuidas negatiivseid tundeid mitte alla suruda ning kuidas kiiremini läbi kogeda (nii et endale ja teistele vähem kahju teha), vähendada ja paremate tunnetega asendada. Osad suruvad neid tundeid alla, teevad näo et neid pole, see sööb hinge. Teised satuvad nende keerisesse, mõju alla, jäävad neisse liiga kauaks kinni. Lahendus – Märgata nende tekkimist ja tekkepõhjusi, tunda läbi ja otsustada välja astuda, mitte lastes neil oma elu domineerida. Asendada parematega. Kõik hindame häid tundeid – rõõmu, kindlust, rahulikku olekut, armastust.
  • Saad aru, milline positiivsete tunnete „kokteil“ Sulle kõige paremini sobib ja kuidas ise neid teadlikult, siis kui vaja enda ellu ise kutsuda.
 2. Saad paremini aru, millised eesmärgid ja mille ära tegemine sulle päriselt rahuldust pakub
  • Saad mõelda ja valida, mida teha edasi, et su elu oleks päriselt ka rikkam kui varem ja et ei hakkaks vohama kasvaja, mille nimi on pettumine elus ja oma võimetes, pettumine inimestes ja oma võimekuses.
 3. Saad toimiva strateegia ja portsu valmidust, tulemaks toime kaotuse ja elu suurte tagasilöökidega
  • Me kõik kogeme ebaedu, me kaotame raha ja asju, suhteid, „nägu“, ka lähedasi inimesi surmale.
  • Eri inimesed tegelevad sellega eri moodi – kes eitab, kes alistub, kes jonnib.
  • Kaks küsimust on – kuidas täiskasvanulikult tugeva miinus-emotsiooniga toime tulla JA kuidas oma elu ja asjade peale kaotust praktiliselt kõige targemini ja tulemuslikumalt edasi minna.
 4. Oled senisest kindlam, rahulikum, rõõmsam ja tasakaalukam, palju vähem välistest teguritest mõjutatud
 5. Koged rohkem armastust
  • Armastuse mõiste ja armastamise võime avarduvad, armastus muutub vähem abstraktseks ja rohkem kättesaadavaks – eri elu aspektidest (mitte ainult mehe-naise või vanem-lapse suhtes) – vaid ka inimeste suhtes laiemalt, töö suhtes, eriti enda suhtes, ka maailma, looduse jne suhtes.

Põhjakülg


Kuidas on koolitus üles ehitatud?

Suur osa tööst toimub paarides ja osa neljastes gruppides. Selline ülesehitus tagab nii suures grupis tavaliselt tekkiva sünergia kui ka vajaliku individuaalsuse.

Koolitus on praktiline ja kogemuslik, sissepoole vaatav. Liikudes teemalt teemale, teeb iga osaleja läbi rea mõtteharjutusi oluliste asjade teadvustamiseks ja selgeks mõtlemiseks. Osadele küsimustele eelneb meditatiivne enda sisse vaatamine. Osad küsimused saab paarilisega või grupis läbi rääkida, osad jäävad privaatseks.


Küsi rohkem infot

Vormi kaudu saadetud kiri saadetakse aadressile peep@vain.ee

Peep Vain